Druivenstraat - gebiedsvisie (2021-249)

Via een bewonersbrief bent u geinformeerd dat de speelplek aan de Druivenstraat aan vervanging toe is. Voor de vervanging van deze speeltoestel heeft het bedrijf Boerplay een plan opgesteld. Dit kunt u zien aan de achterzijde van deze brief. De werkzaamheden betreffen voornamelijk het aanbrengen van speelaanleidingen, vervangen van de schommel, het vervangen van rubbertegels en het leveren en aanbrengen van nieuwe kleine clownbasketbalpaal.

Planning

De werkzaamheden vinden in de week  van 4 oktober 2021 plaats. In verband met onvoorziende (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij via tel. 14 071.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer