Drontermeerlaan - verwijderen coniferen (2020-347)

Maandag 28 september wordt gestart met het verwijderen van de 27 coniferen aan de Drontermeerlaan. Deze coniferen beginnen breukgevoelig te worden en er is een verhoogde kans op het omwaaien van de bomen. De 27 coniferen vervangen we met 27 andere bomen.

Werkzaamheden voor verwijderen en planten bomen starten 28 september

De gemeente laat de bomen verwijderen in week 40, van maandag 28 september t/m vrijdag  2 oktober. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 en 16.30 uur. De werklocaties worden vanwege de werkzaamheden afgezet. Groenaannemersbedrijf Signa Terra voert de werkzaamheden uit. Na het verwijderen van de bomen worden nieuwe boomgaten gemaakt, zodat de nieuwe bomen voor het einde van het jaar geplant kunnen worden.

Direct omwonenden zijn reeds eerder geïnformeerd

Bewoners van de Drontermeerlaan waarvan de tuinen direct grenzen aan het gemeentegroen hebben al eerder een informatiebrief ontvangen. Met deze bewoners worden ook afspraken gemaakt over welke bomen en struiken worden herplant aangrenzend aan hun tuinen.

Gevolgen werkzaamheden

Omdat er met groot materieel gewerkt zal worden, zal de werklocatie afgezet zijn. Het kan mogelijk zijn dat de aannemer ook voor uw in- of uitrit staat. Uw woning blijft altijd bereikbaar voor u als bewoner, de aannemer maakt indien nodig de ruimte voor u vrij.  

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn. Zowel voor u als voor kinderen. Graag het verzoek om u (uw) kind(eren) hierop attent te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur) of vul het contactformulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sander de Jeu
Opzichter groen
Cluster Beheer