Drontermeerlaan - vervangen bomen 2020-324

In februari 2020 heeft u een eerste bewonersbrief ontvangen waarin we schreven dat de coniferen bij u voor de deur dit najaar vervangen worden door andere bomen. De coniferen beginnen breukgevoelig te worden en ook is een verhoogde kans op het omwaaien van de bomen. In totaal vervangen we 27 coniferen voor 27 andere bomen. Graag vragen we uw voorkeur voor de nieuwe bomen.

Denkt u mee over de nieuwe bomen?

Wij hebben een aantal soorten geselecteerd die goed passen in de omgeving en die we kunnen herplanten. Omdat de locatie direct aansluit op uw tuin willen we u als direct omwonende vragen welke van de genoemde boomsoorten uw voorkeur heeft. In totaal worden zes verschillende boomsoorten geplant.

De boomsoorten waaruit u kunt kiezen, zijn:

  1. Acer campestre ‘Huibers Elegant’
  2. Acer cissifolium
  3. Malus ‘Hillieri’ N.B. niet direct naast voetpaden planten wegens bessen
  4. Prunus sargentii ‘Charles Sargent’
  5. Sorbus arnoldiana ‘Golden Woner’ N.B. niet direct naast voetpaden planten wegens bessen
  6. Tilia henryana

De linkjes verwijzen naar de website van de leverancier van de bomen. Daar ziet u een foto van de boom en eigenschappen van de bomen. Denk aan kleuren, hoogte, bloemen en vruchten en bladeren.

Geef uw keuze door voor 10 oktober

U kunt tot en met vrijdag 9 oktober 2020 doorgeven welke boomsoort uw voorkeur heeft, en eventueel uw 2de en 3de keus. Stuur hiervoor een mail aan g.wilbrink@leiden.nl en vermeld hierbij uw adres en de soort boom. Na 9 oktober zullen wij alle voorkeuren bekijken en proberen wij zo veel mogelijk uw voorkeuren in te passen in het ontwerp.

Nieuwe onderbeplanting wordt een mix

De beplanting onder en tussen de bomen zal bestaan uit bodembedekkende heesters (max 1 meter hoog) met solitair heesters in groepen die boven de bodembekkers uitkomen. Wij brengen de beplanting gemengd aan. Een lijst van de aan te brengen beplanting vindt u als bijlage bij deze brief.

Werkzaamheden voor verwijderen en planten bomen starten eind september

De gemeente laat de bomen verwijderen in week 40, van maandag 28 september t/m vrijdag  2 oktober. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 en 16.30 uur. De werklocaties worden vanwege de werkzaamheden afgezet. Groenaannemersbedrijf Signa Terra voert de werkzaamheden uit. Na het verwijderen van de bomen worden nieuwe boomgaten gemaakt, zodat de nieuwe bomen voor het einde van het jaar geplant kunnen worden.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

U kunt tijdens de werkzaamheden misschien niet op uw gebruikelijke plaats parkeren. Dit wordt met borden aangegeven. Het werkterrein is geen speelplek. Wilt u hierop letten en dit aangeven bij (uw) kinderen?

Particulieren kunnen eventueel aansluiten bij de bomenkap

Mocht u zich zorgen maken over een exemplaar van de Leylandicipres oftewel conifeer in uw eigen tuin, dan kunt u mogelijk ‘meeliften’ met de gemeentelijke werkzaamheden. U betaalt de kosten voor het verwijderen van uw eigen boom zelf. Neem als u dit wilt contact op met de aannemer voor een vrijblijvende offerte:

Groenaannemersbedrijf Signa Terra

Bosmanskamp 31-33, 4191 MS Geldermalsen

Postbus 21, 4190 CA Geldermalsen

telefoon   0345 - 57 07 87

www.signaterra.nl

De bomen op particulier terrein zijn vrijgesteld van kapvergunningplicht tenzij het een waardevolle boom betreft maar dat is wat betreft de Leylandicipres oftewel conifeer in uw tuin niet van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur) of via het contactformulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

G. Wilbrink

Assistent-beheerder Groen