Drie Octoberstraat - plaatsen ondergrondse containers (2020-128)

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan de ondergrondse containers op de Drie Octoberstraat.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse en ondergrondse containers. Op deze locatie staan al ondergrondse containers, maar deze voldoen niet meer volgens de huidige eisen en worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en plaatsen van een betonnen bak in de bodem en diverse werkzaamheden rondom de containers. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden 1 tot 2 dagen. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn vooral gericht op het vermijden van situaties waar veel mensen bij elkaar zijn.

In deze bewonersbrief staan werkzaamheden aangekondigd. Op het moment van verzenden van deze brief gaan we ervan uit, dat die wel uitgevoerd kunnen worden.

Als de uitvoering niet doorgaat, dan ontvangt u daar geen brief over. Wij informeren u als er een nieuwe datum bekend is.