D'Oude Morsch - gewijzigde planning onderhoud bestratingen

Met deze brief informeren wij u over een gewijzigde planning voor onderhoudswerkzaamheden in de wijk d’ Oude Morsch.

Werkzaamheden

Zoals eerder geïnformeerd zijn bepaalde plekken in de bestrating aan groot onderhoud toe. Delen van de rijweg en parkeervakken moeten opnieuw bestraat worden. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Door onvoorziene omstandigheden is de planning voor de Sint Aagtenstraat en Kort Galgewater gewijzigd.

Planning

De werkzaamheden starten in de Sint Aagtenstraat op maandag 7 januari 2019 en duren tot en met vrijdag 11 januari 2019. Hierna vervolgen de werkzaamheden in de Kort Galgewater op maandag 14 januari en duren tot en met vrijdag 18 januari. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer