Donsvlinder, Atlasvlinder, Porceleinvlinder, Heivlinder en Koolwitjespad - herbestrating (2020-247)

Met deze brief informeren we u over werkzaamheden die op maandag 31 oktober beginnen. Hieronder leest wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Delen van de rijbaan en parkeervakken van de Donsvlinder, Atlasvlinder, Porceleinvlinder en delen van de voetpaden aan de Heivlinder en Koolwitjespad zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we door nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 31 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 18 november. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden (tussen 7.00-16.00 uur) kan er hinder zijn, maar uw woning blijft bereikbaar. Wilt u overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen, voordat de werkzaamheden starten?

Parkeren

Omdat de parkeervakken ook opnieuw bestraat worden, gaan we hier parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren?

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry

Projectcoördinator Cluster Beheer