Doelencomplex - informatiebijeenkomst (2021-059a)

Namens de gemeente Leiden, De Sleutels en de Universiteit leiden nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 10 maart a.s. van 18.30 tot 20.00 uur via het digitale platform Zoom. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de stand van zaken rond de plannen voor de Humanities Campus.

18.30 uur    Opening en huishoudelijke mededelingen

18.40 uur    Stand van zaken project - wethouder Paul Dirkse

18.50 uur    Toelichting herhuisvestingsaanbod

19.05 uur    Toelichting advies externe deskundige en hoe met advies wordt omgegaan

19.30 uur    Stappenplan en planning van het vervolg

19.45 uur    Vragen en reacties (deze kunnen ook tussendoor gesteld worden)

 20.00 uur   Einde

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de digitale bijeenkomst, stuur dan een mail naar Kenan Dogan, via humanitiescampus@leiden.nl. U kunt zich uiterlijk tot dinsdag 9 maart om 17:00 aanmelden, wij sturen u dan uiterlijk 10 maart 15:00 per mail een digitale uitnodiging met een link die u toegang geeft tot de digitale bijeenkomst.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Of kunt u niet bij de bijeenkomst zijn en wilt u toch een vraag stellen? Dan kunt u deze mailen naar humanitiescampus@leiden.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met de projectmanager Carlo Cornelis, tel. 06 40 99 05 29 tijdens de spreekuren.

De spreekuren zijn donderdag 11 maart van 9.00 - 13.00 uur en vrijdag 12 maart van 12.00 t/m 17.00 uur. De belangrijkste informatie van die avond wordt ook per post, gelijktijdig met de uitzending, bezorgd.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis

Projectmanager Humanities Campus gemeente Leiden