Doelencomplex - Humanities Campus

Op 8 juli organiseerde de gemeente een bewonersavond om bewoners van het Doelencomplex te informeren over de stand van zaken van de planvorming Humanities Campus, de voorgenomen sloop van het Doelencomplex en herhuisvesting van de bewoners. Tijdens deze avond informeerden we u over de laatste ontwikkelingen, het besluitvormingsproces en de planning.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de raadscommissie op 12 september begrepen we uit verschillende inspraakreacties dat er bij (een deel van) de bewoners nog onduidelijkheid en vragen zijn over de compensatiewoningen op de verschillende locaties. Meerdere bewoners die kwamen inspreken verzochten om met elkaar in gesprek te gaan. De Universiteit Leiden gaf ook aan graag met elkaar in gesprek te gaan om samen tot een passende oplossing te komen.

Daarom organiseert de gemeente vanaf nu periodiek inloopbijeenkomsten voor de bewoners van het Doelencomplex om nieuwe ontwikkelingen en informatie te delen. De Universiteit Leiden en De Sleutels zijn hier ook bij aanwezig. Als gemeente willen wij  graag op een laagdrempelige manier contact houden met u als bewoner van het Doelencomplex, zodat wij u mee kunnen nemen in de acties die wij ondernemen om tot een passend woningaanbod te komen. Ook willen wij hiermee eventuele onduidelijkheden wegnemen en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen.

Datum inloopbijeenkomst

Op woensdag 9 oktober om 17.30-19.00 houden wij de eerste bijeenkomst. Graag ontvangen wij u op deze dag in het Lipsiusgebouw. U kunt u melden bij receptiebalie, zij verwijzen u graag naar de zaal waar de bijeenkomst is.

Vragen

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar de heer Cornelis of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet
Carlo Cornelis
Projectmanager Humanities Campus gemeente Leiden