Doelencomplex - compensatielocaties (2020-457)

Met deze brief praten we u graag bij over de stand van zaken rond de plannen voor de herhuisvestingslocaties voor de bewoners van het Doelencomplex.

We hebben namelijk veel nieuws te melden. Inmiddels is er zo’n 10 maanden vertraging ontstaan in de uitvoering van het plan van aanpak. Dit betekent niet dat we hebben stilgezeten, integendeel. We hebben inmiddels belangrijke stappen gezet. Hiermee is uitvoering van de plannen dichterbij gekomen.

Compensatie-aanbod woningen

Allereerst is het compensatie-aanbod compleet. Het aanbod van woningen op de Waardgracht bestaat uit bestaande woningen. Voor de drie locaties Kaiserstraat, Langegracht en Paviusstraat ligt er nu ook een plan voor woningbouw. Plannen voor de Kaiserstraat en de Paviusstraat zijn eerder ook al getoond. Het nieuwbouwplan voor de locatie van het huidige Stadsbouwhuis aan de Langegracht is voor u allen nieuw. In de bijlage vindt u informatie en impressies van de woningen die op de locaties gebouwd gaan worden.

Intentieovereenkomst en draagvlakmeting

De gemeente, de universiteit en de Sleutels sluiten een zogenaamde intentieovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle financiële afspraken rond de verwerving van het Doelencomplex en de realisatie van de compensatiewoningen. Deze overeenkomst geeft de Sleutels de zekerheid dat zij het aanbod dat zij zal doen richting de bewoners ook echt kan doen. Dit onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de draagvlakmeting.

De Sleutels organiseert deze draagvlakmeting onder de bewoners over het Sociaal Plan en het woningaanbod, nadat de bewoners uitgebreid zijn geïnformeerd over de volledige inhoud. Vervolgens neemt de Sleutels een besluit over de verkoop van het Doelencomplex.

Sociaal plan

De Sleutels heeft het Sociaal Plan voor het Doelencomplex afgerond. Dit is in overleg met de Bewonerscommissie en de huurdersbelangenvereniging (HBE) tot stand gekomen. In dit Sociaal Plan staan alle collectieve regels. Bijvoorbeeld hoe nieuwe woningen worden toegewezen aan de bewoners en welke financiële vergoedingen de bewoners krijgen. Heeft u vragen over het Sociaal Plan, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Sleutels.

Extern deskundige

Tenslotte heeft het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijke externe deskundige aangesteld, Chiel Rottier. De heer Rottier is door de HBE voorgedragen als kandidaat. Op basis van zijn cv, kennis en ervaring en een gesprek heeft hij de voorkeur gekregen boven de andere kandidaten en is hij aangesteld als onafhankelijke deskundige. In de bijlage stelt hij zich voor. De heer Rottier zal het Sociaal Plan en het woningaanbod namens de gemeenteraad toetsen. Daarnaast heeft hij gesprekken gevoerd met onder andere de bewonerscommissie en de HBE. De verwachting is dat hij zijn rapportage in januari zal opleveren.

Vooruitblik

In het nieuwe jaar, willen wij een informatiebijeenkomst organiseren waarin we u persoonlijk en uitgebreid zullen informeren over de stand van zaken, over het compensatie-aanbod en het vervolgtraject. We bieden u dan ook graag de gelegenheid om vragen te stellen. Vanwege de cCoronasituatie en de huidige maatregelen die van kracht zijn, is het niet mogelijk en ook niet verantwoord een fysieke bijeenkomst te organiseren. We denken na over een andere vorm. Begin 2021 nodigt de Sleutels u uit voor een bijeenkomst.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Stuur dan een mail naar Ellen Verbeek, via e.verbeek@leiden.nl.

Of neem contact op met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis

Projectmanager Humanities Campus gemeente Leiden

06 40 99 05 29

c.cornelis@leiden.nl