Doelencomplex - bijeenkomst Humanities Campus

Tijdens een informatiebijeenkomst op 8 juli heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken in de plannen voor de herontwikkeling van het Witte Singel Doelengebied, waartoe uw woning behoort. Graag wil ik u uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst op 30 oktober.

Informatiebijeenkomst – woensdag 30 oktober van 19:30 tot 21:00 uur

Op 17 oktober stemde de gemeenteraad in met het Stedenbouwkundig Plan, Beeldkwaliteitsplan en Plan van aanpak herhuisvesting. Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 juli hebben we afgesproken om na het raadsbesluit weer een informatiebijeenkomst te organiseren. We bespreken deze avond het raadsbesluit en gaan in op wat dit betekent voor het vervolgtraject. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Gerda van den Berg, bestuurder van De Sleutels, is hierbij ook aanwezig.

De avond wordt wederom georganiseerd voor alle bewoners van het wooncomplex Doelensteeg e.o. U bent welkom op 30 oktober van 19:30 tot 21:00 in het bedrijfsrestaurant op de 6e verdieping van  het Stationsplein 107 (het oude Belastingkantoor).

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact met opnemen met Carlo Cornelis, projectmanager Humanities Campus gemeente Leiden.

Hoogachtend,
P. Dirkse