Dobbedreef - Asfalteren (2022-105)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden welke binnenkort plaatsvinden op de Dobbedreef. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De bovenste laag asfalt van de Dobbedreef tussen de rotonde van de Stevenshofdreef en Alexandrine Tinneplein is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, gaan we het oude asfalt verwijderen.

Start werkzaamheden

Omdat de Dobbedreef overdag erg druk is, verrichten we de werkzaamheden in de avond en nacht. Er wordt op meerdere locaties in de wijk gewerkt, hierdoor is het niet exact aan te geven hoe laat bij u in de buurt gestart wordt. Maar het verwachte startmoment ligt rond 22.00 uur.

De werkzaamheden worden in een tweetal fases opgedeeld:

  • De avond en nacht van woensdag 18 mei op donderdag 19 mei vanaf 22.00 uur, verwijderen asfaltverharding.
  • De avond en nacht van donderdag 19 mei op vrijdag 20 mei vanaf 22.00 uur, aanbrengen asfaltverharding en belijning.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de fiets- en voetpaden wordt niet gewerkt. De Dobbedreef is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, waardoor u moet omrijden. De omleiding wordt met borden aangegeven. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden. Wij vragen gedurende de werkzaamheden voor uw begrip.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator Wegen, Cluster Beheer