Diverse locaties - definitief aanwijsbesluit ondergrondse containers (2020-204)

Op 13 maart jl. stuurden wij u een bewonersbrief over het voorlopig aanwijsbesluit voor de locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 24 april 2020 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van de zienswijzen, besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en textiel definitief aan te wijzen. U treft de lijst met locaties hieronder aan:

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienr.

Tsjaikowskikade / Brahmslaan

1

1

nvt

2

236

Bachstraat ter hoogte van 570

1

1

1

3

7b

Muiderkring

2

2

nvt

4

164a

Jan Luykenlaan t.h.v. 185 portiek D

1

1

nvt

2

167

Evertsenstraat ter hoogte van 96

1

1

1

3

151

Opaalstraat / Agaatlaan

1

1

1

3

156a

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen van 22 mei tot 3 juli 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
De officiële publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeenteberichten van de Stadskrant van 21 mei 2020. U vindt de Stadskrant op de achterkant van het Leids Nieuwsblad, en op www.leiden.nl/stadskrant.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking mocht blijken dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer
Gemeente Leiden