Diamantplein - stand van zaken gebiedsvisie (2020-269)

U ontvangt deze brief omdat u in de buurt woont van het Diamantplein. Graag informeer ik u over de stand van zaken rond de ontwikkelingen op en rondom het Diamantplein.

Diamantplein e.o. ‘Hart van de wijk’

De gemeente wil van het Diamantplein en omgeving een ‘Hart van de Wijk’ maken. In oktober 2019 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vast. In de Gebiedsvisie staat welke ambities de gemeente voor het gebied heeft.

Stand van zaken ontwikkellocaties

Opaalstraat

De gemeente is in gesprek met de ontwikkelaar van Opaalstraat 1-5. Op korte termijn sluiten de gemeente en ontwikkelaar een intentieovereenkomst. Met de overeenkomst spreken beide partijen af te onderzoeken hoe de locatie kan worden getransformeerd tot een appartementencomplex met starters- en zorgwoningen.

Winkelcentrum

De eigenaar van het winkelcentrum, Topmunt BV, heeft een renovatieplan gemaakt. Dit plan past binnen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning hiervoor is op 4 juni verleend. De bezwaartermijn loopt tot 17 juli. Onderdeel van het renovatieplan is een tweede laad- en losplek aan de Opaalstraat. Topmunt start waarschijnlijk eind 2020 met de renovatie.
Daarnaast is er met Topmunt een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Topmunt financieel bijdraagt aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Robijnstraat 4

Het initiatief dat was ingediend voor Robijnstraat 4, komt vooralsnog te vervallen. Er lag een plan om hier koopappartementen te bouwen voor het middensegment en om de begane grond in te vullen met maatschappelijke (zorg)functies. De gemeente onderzoekt de komende periode de ruimtelijke en financiële consequenties voor de ambities en de kaders van de Gebiedsvisie.

Herinrichting openbare ruimte

De gemeente was van plan de herinrichting van de openbare ruimte te betalen uit opbrengsten van de grondverkoop en uit gemeentelijke budgetten. Omdat de herontwikkeling van Robijnstraat 4 vooralsnog niet doorgaat en de plannen voor het winkelcentrum zijn gewijzigd, is het budget dat beschikbaar komt voor de herinrichting van de openbare ruimte lager dan voorzien. Daarom is aan de gemeenteraad een aanvulling gevraagd voor de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente start in juli samen met een ontwerpgroep, die bestaat uit omwonenden, met het maken van een plan voor de openbare ruimte.

Kaderbesluit

Momenteel werkt de gemeente aan een kaderbesluit, waarin de ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. In het kaderbesluit wordt ook een financieel overzicht en de daarbij behorende dekking van de kosten opgenomen. Na vaststelling van het kaderbesluit start de bestemmingsplanprocedure. De gemeente verwacht het kaderbesluit in het laatste kwartaal van 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor stadsnieuws (www.leiden.nl/stadsnieuws) en kies voor wijk Mors.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectmanager herontwikkeling Diamantplein en omgeving