Diamantplein - online informatiebijeenkomst (2020-447)

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de plannen voor het Diamantplein en omgeving. Ook nodig ik u uit voor de online informatiebijeenkomst op maandag 14 december 2020.

Stand van zaken gebiedsontwikkeling

In oktober 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vast. De gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen hoe het Diamantplein en omgeving eruit kan gaan zien. We werken nu toe naar een zogenaamd kaderbesluit waarin we de kaders beschrijven waarbinnen de plannen voor het Diamantplein en omgeving verder moeten worden uitgewerkt.

Plannen voor het Diamantplein en omgeving

In samenwerking met een ontwerpgroep ligt er nu een schetsontwerp voor de openbare ruimte. De eigenaar van het winkelcentrum, Topmunt BV, start waarschijnlijk begin 2021 met de renovatie van het winkelcentrum. Er komt onder andere een tweede supermarkt. De gemeente en de ontwikkelaar van Opaalstraat 1-5 hebben een intentieovereenkomst gesloten. Op deze plek worden appartementen gebouwd. In de gebiedsvisie wordt ook gesproken over de herontwikkeling van Robijnstraat 4, waar nu het Denksportcentrum gevestigd is. Dit plan is vooralsnog van de baan en maakt geen deel meer uit van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast wordt de komende jaren de riolering in de Hoge Mors vervangen. De gemeente is van plan om deze twee openbare ruimte projecten in de loop van volgend jaar samen te voegen.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 14 december van 19.30 tot 21.00 uur bent u van harte welkom bij de digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond presenteren wij het schetsontwerp voor de openbare ruimte van het Diamantplein. Daarnaast geeft de architect van Opaalstraat 1-5 een presentatie over het schetsontwerp voor deze locatie. Ook lopen we het besluitvormingsproces met u door. We bieden u de ruimte om vragen te stellen aan de architect en aan de projectmanager en ontwerper van de gemeente. Dit kan tijdens een korte vragenronde na elke presentatie via de chat.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar diamantplein@leiden.nl. Aanmelden kan t/m zondagavond 13 december. U ontvangt dan op maandagochtend 14 december een link voor de digitale vergadering, de spelregels en het programma. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentaties willen ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven door te mailen naar diamantplein@leiden.nl.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van de presentaties vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar diamantplein@leiden.nl of telefonisch contact met ons opnemen tijdens de telefonische spreekuren op dinsdag 15 december van 16.00 - 17.00 uur en donderdag 17 december van 13.30 - 14.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer

Projectmanager Diamantplein en omgeving