Denkt u met ons mee over het Bos van Bosman? (2022-126)

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt en opgefrist. Volgend jaar is het Bos van Bosman aan de beurt. We maken het park klaar voor de toekomst zodat jong en oud er volop van kunnen blijven genieten. De gemeente is gestart met een participatietraject. In deze brief leest u meer over de stand van zaken en nodigen wij u uit om te reageren op het schetsontwerp.

Wat gaat er gebeuren?

Bij een opknapbeurt kijkt de gemeente welke delen van het park extra aangevuld, gesnoeid of aangepast moeten worden. Er komen planten bij die goed zijn voor de verschillende dieren in de stad zoals vogels en insecten. Daarnaast heeft de gemeente vier doelstellingen voor het park, doelstellingen die ervoor zorgen dat het park ook in de toekomst een prachtige plek blijft voor mens en dier. Hoe we die doelstellingen realiseren onderzoeken we graag samen met u.

Doelstellingen

Leiden heeft vier doelstellingen voor het Bos van Bosman:

  1. Versterken biodiversiteit, ecologie, water, klimaatadaptatie en toegankelijkheid
  2. Het behouden van het bosachtig karakter van het park
  3. Het park Bos van Bosman met logische looproutes verbinden met de omliggende parken.
  4. Opstellen van een beheerplan waarin staat hoe we in de toekomst het park beheren en verbeteren en daarmee het park, het groen en de biodiversiteit blijvend versterken.

Tot nu toe

Op zaterdag 9 april organiseerde de gemeente Leiden een inloopbijeenkomst in het Bos van Bosman, tijdens deze bijeenkomst is een eerste inventarisatie gedaan van wensen, zorgen en ideeën. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u op doemee.leiden.nl. Waar mogelijk heeft de gemeente Leiden de wensen, zorgen en ideeën verwerkt tot een schetsontwerp. Een schetsontwerp is een eerste aanzet voor een verbeterde inrichting van het park. Hierover kunt u verder meedenken.

Denkt u mee?

Om het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp vragen wij uw hulp. U kunt meedenken over de inrichting van het park en over de beheerplannen. Meedenken kan van donderdag 23 juni tot en met zondag 10 juli via ons online meedenkplatform doemee.leiden.nl. De reacties die gegeven worden op het schetsontwerp worden waar mogelijk deze zomer verwerkt tot een voorlopig ontwerp om na een volgende participatieronde te komen tot een definitief ontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nathan Edelenbosch
Projectleider Bos van Bosman