Definitieve locaties ondergrondse containers voor papier, glas en textiel

In onze brief van 29 november 2018 (briefnummer 230) hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige locatie van ondergrondse containers.

Voorlopige locaties zijn definitief geworden

De locaties voor de ondergrondse containers voor glas, papier en textiel bij u in de wijk zijn definitief vastgesteld.

Reageren op voorlopige locaties

U heeft tot 11 januari 2019 gelegenheid gehad te reageren op de locaties.

Besluit definitieve locaties

Daarna heeft het college van burgemeester en wethouders de locatie voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en textiel definitief aangewezen. U treft de lijst met locaties hieronder aan:

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienummer

Jan Pieterzn. Coenhof t.h.v. 1-7/hoek W. De Zwijgerlaan11nvt.2148
Frederik van Eedenlaan t.h.v. 32/ hoek Willem Klooslaan1113176
Beethovenlaan t.h.v. 2/ hoek Mendelsohnkade11nvt.2203
Leeuwkenstraat t.h.v. 16/ hoek Andres Schotkade2114212
Lammenschansweg t.h.v. 762215232

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen 15 februari tot 29 maart 2019 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk en het plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Het is mogelijk dat u tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Plaatsing containers

Het is nog niet bekend wanneer de containers worden geplaatst. U krijgt nog een brief van ons over het tijdstip van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,

Namens dezen,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden