Definitief ontwerp Van Ravelingenstraat

Op 18 januari 2018 vond een tweede bewonersavond plaats over het inrichten van de Van Ravelingenstraat als fietsstraat. Tijdens deze avond zijn de aanpassingen in het voorlopig ontwerp met u gedeeld en besproken. Gedurende deze avond kwamen nog een aantal ideeën en wensen naar voren.

Wat is er met uw ideeën en wensen gebeurd?

Wij danken u hartelijk voor de reacties en opmerkingen die tijdens de avond zijn binnengekomen. We hebben zoveel mogelijk ideeën en wensen overgenomen en daarbij rekening gehouden met wet- en regelgeving, eisen van de hulpdiensten, technische (on)mogelijkheden en beschikbare budgetten en ambities van het nieuwe college. Om deze reden kan het zijn dat een bepaalde wens niet is opgenomen in het definitief ontwerp.

Fietsstraat

De Van Ravelingenstraat is onderdeel van de doorgaande fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag-West. Voor de veiligheid van de fietser wordt de Van Ravelingenstraat ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat is niet nieuw in Nederland en bestaat al in veel steden. Een fietsstraat verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer omdat het autoverkeer door de inrichting van de weg langzamer rijdt. Er zijn verschillende manieren om een fietsstraat in te richten. Hieronder ziet u een bovenaanzicht van de geplande inrichting van de Van Ravelingenstraat. De straat bestaat uit rood asfalt met aan weerszijden gebakken klinkers. Het voetpad wordt aangelegd met de gebruikelijke stoeptegels. Parkeren kan in de vakken langs het asfalt en niet meer op de rijbaan.

Definitief Ontwerp

Het ontwerp dat tijdens de inloopavond (d.d. 18-01-18) is gepresenteerd, is op enkele punten aangepast. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Er worden drie extra parkeerplaatsen op de Van Ravelingenstraat toegevoegd (naast de al geplande vier), waardoor in totaal zeven parkeerplaatsen ter compensatie van het verloren straatparkeren worden gerealiseerd;
  • Het groen dat verloren gaat door de aanleg van de parkeerplaatsen wordt gecompenseerd door groen van betere kwaliteit zoals een nieuwe boom en bloeiende planten in de plantvakken.
  • Het fietspad tussen de fietsoversteek bij de Jan Luykenlaan en de Van Ravelingenstraat wordt ook in rood asfalt uitgevoerd.
  • De verlichting op dit deel van het fietspad wordt verbeterd.

Kapvergunning

Tussen de struiken ter hoogte van de Van Ravelingenstraat nr. 6 staat één boom die in zeer slechte staat verkeert. Ook staat de boom te dicht op de parkeerplaatsen die aangelegd moeten worden. De boom heeft geen lange levensduur. Om die reden wordt er een kapvergunning aangevraagd. Na overleg met de bomenbond is besloten om een wilde lijsterbes te planten in het grasveld voor de Van Ravelingenstraat nummer 2.

Planning

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de eisen voor de aannemer. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2019. Zodra de aannemer bekend is wordt u geïnformeerd over de exacte planning en fasering.

Informatie en vragenuur

Als bijlage bij deze brief vindt u het definitief ontwerp op A3-formaat (niet op schaal).
Heeft u vragen naar aanleiding van het ontwerp of deze brief? U bent van harte welkom om uw vragen te stellen tijdens een inloopspreekuur op:

  • 2 november 2018 tussen 14.00 en 15.00 uur
  • Serviceflat Schouwenhove, Schouwenhove 27, Leiden - hobbyruimte begane grond

Projectleider Stefan de Kogel is aanwezig om uw vragen te beantwoorden aan de hand van een grote print van het definitief ontwerp.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.00-13.00 uur) of stel uw vraag via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

ir. M. Romijn
Hoofd Stadsingenieurs
Afdeling Projectbureau

Bekijk de brief (pdf, 2,47 mb) inclusief definitief ontwerp in pdf-formaat.