Definitief ontwerp spelen Agnesplantsoen (2022 - 155)

Op dit moment zijn er in het Houtkwartier te weinig mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. De gemeente Leiden wil hier als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland graag samen met de buurt verandering in brengen.

Het uitgangspunt van het Leidse speelbeleid is dat kinderen dichtbij huis kunnen spelen in een groene uitdagende omgeving. Buiten spelen begint zodra een kind de deur uitstapt. Door de komst van de nieuwbouwwoningen zijn meer kinderen in het Houtkwartier komen wonen. Op basis van het aantal kinderen zijn er niet voldoende speelplekken. Een actiepunt uit het gemeentelijke speelbeleid is dan ook de aanleg van een extra speelplek. Het blijkt dat er in de buurt geen ruimte is voor de aanleg van een extra speelplek. Daarom is gekozen om de bestaande speelmogelijkheden op het Agnesplantsoen te vergroten. Hierbij is het uitgangspunt om niet te kort te doen aan het woongenot van omwonenden en de wensen van een groene zone.

Eerder is via doemee.leiden.nl een voorlopige ontwerp voor spelen op het Agnesplantsoen aan u voorgelegd. Daarnaast is met bewoners, zowel volwassenen als kinderen gesproken over buiten spelen op het Agnesplantsoen. Aan de hand van het gesprek en alle inbreng die we per e-mail en via doemee.leiden.nl hebben ontvangen is er een definitief ontwerp ontstaan. Het definitieve ontwerp en een toelichting hierop kunt u inzien op doemee.leiden.nl.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden dit najaar plaatsvinden. Over de exacte planning zult u via een bewonersbrief worden geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4 of stuurt u een mail naar s.van.hoore@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Saskia van Hoore
Gemeente Leiden
Beleidsadviseur Buiten Spelen