De Zwijger - stand van zaken gebiedsvisie (2021-179)

In december 2020 hebben wij u laten weten dat de gemeente Leiden samen met woningcorporaties Ons Doel en de Sleutels het gebied waar u woont wil verbeteren. Er wordt een plan gemaakt, dit heet de gebiedsvisie. Het is enige tijd stil geweest van onze kant, omdat het ontwikkelen van de gebiedsvisie is vertraagd. Het is namelijk een stevige uitdaging om de nodige veranderingen aan de Willem de Zwijgerlaan op een goede manier aan te sluiten op de omgeving. Dit vraagt om meer onderzoek. Wij zijn achter de schermen druk bezig. In deze brief informeren we u over de stand van zaken.

Hoe gaan we verder?

In de komende periode wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt. Voor de zomer hebben we een bijeenkomst met de klankbordgroep. In het najaar organiseren we een inloopbijeenkomst voor de buurt om de voorlopige inhoud van de plannen met u te delen. Eind dit jaar wordt de gebiedsvisie bij de gemeenteraad ter vaststelling neergelegd.

Wat gaat er met uw woning gebeuren?

Dat weten we nog niet. In de gebiedsvisie wordt gekeken op welke plekken we nieuwbouw kunnen toevoegen. Ook worden sommige woningen in de toekomst gesloopt. Welke woningen dat precies zijn, is nog niet uitgewerkt. Na de vaststelling van de gebiedsvisie wordt per deel van de buurt gekeken wat het exacte plan wordt. Dat plan moet ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd voordat we definitief weten welke woningen gesloopt worden. 

Wat betekent dit voor u?

In de gebiedsvisie worden nog geen besluiten genomen over de aanpak van uw woning. Als we de komende jaren besluiten om uw woning te slopen, dan informeren wij u hier eerst uitgebreid over. U krijgt begeleiding van de woningcorporatie en minstens een jaar de tijd om een andere woning te vinden. Maar zover zijn we nog niet. U hoeft zich nog geen zorgen te maken over een verhuizing op korte termijn.

Heeft u een reparatieverzoek?

Als u een reparatieverzoek heeft, meldt dit dan op de reguliere manier bij uw woningcorporatie:

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Nienke Frijlink
Projectmanager gebiedsvisie De Zwijger