De Vliet - verkeersveiligheid schoolomgeving De Ley en Leimundo (2023-236)

Binnenkort gaat de gemeente aan de slag om de schoolomgeving rondom basisschool De Ley en basisschool Leimundo veiliger te maken. In deze brief geven wij u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Aanleiding

In 2017 is de gemeente Leiden gestart met een aanpak om de omgevingen van basisscholen verkeersveiliger te maken. Sinds 2019 zijn er gesprekken gevoerd met de basisscholen De Ley en de Leimundo om op deze locatie een verkeersveilige schoolomgeving te realiseren. Uit deze gesprekken blijkt dat er rondom de in- & uitgangen van de scholen tijdens de haal- en brengtijden van de school veel overlast wordt ervaren door ouders, leerlingen en bewoners.

Wat is het plan?

  • Er wordt schoolzone markering met bijbehorende borden op de Hoflaan, Rooseveltstraat en Teldersekade geplaatst. De schoolzone verkeerstekens worden geplaatst op die locaties waar de in- & uitgangen van de school zijn.
  • De snelheid wordt plaatselijk verlaagd naar 15km/h;
  • Er wordt een verkeersplateau aangebracht ter hoogte van de in- en uitgang van de school aan de Hoflaan. Dit plateau remt de snelheid, werkt attentie verhogend en ook kan er gelijkvloers overgestoken worden.
  • Er wordt eenrichtingsverkeer op de Teldersekade tussen de Hoflaan en de Rooseveltstraat ingesteld. De weg wordt hier versmald naar de gewenste afmeting van 4,00m voor eenrichtingsverkeer. Aan beide zijden van de weg komen er langsparkeervakken met een breedte van 1,80m. De bomen aan de zijde van de school krijgen meer ruimte. Er blijft ruim voldoende trottoir over voor de voetganger om daar gebruik van te kunnen maken.
  • Op het Kiljanpad wordt de verharding van de rijbaan eerder beëindigd. Het tweerichtings fietspad wordt verlengd met ongeveer 7 meter. Hierdoor komt de in- & uitgang van de school uit op het fietspad. De afsluitpaal wordt ook naar voren gebracht ter hoogte van de in- & uitrit van de school.
  • Daarnaast gaat de school verkeerseducatie geven en houdt de afdeling handhaving en toezicht regelmatig de situatie in de gaten.

Wat is de planning?

In de herfstvakantie worden de aanpassingen aan de schoolomgeving uitgevoerd. Na de herfstvakantie komt wethouder Ashley North de verkeersveilige schoolomgeving openen en gaat hij samen met de directeur school een Safety Deal ondertekenen om de afspraken over verkeerseducatie, handhaving en fysieke aanpassingen te bekrachtigen.

Met vriendelijke groet,

Frans Jan Douglas
afdelingsmanager mobiliteit