De Vliet - schoolomgeving Lucas van Leyden (2023-194)

Binnenkort gaat de gemeente aan de slag om de schoolomgeving van de Lucas van Leyden school veiliger te maken. In deze brief geven wij u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Aanleiding

In 2017 is de gemeente Leiden gestart met een aanpak om de omgevingen van basisscholen verkeersveiliger te maken. Nadat in 2021 de Haanstraschool een vernieuwde schoolomgeving kreeg, hebben ook de ouders en de directie van basisschool Lucas van Leyden ook een aanvraag ingediend voor een veiligere schoolomgeving. In de afgelopen jaren zijn verschillende gesprekken geweest tussen de school en de gemeente en hebben we een enquête uitgezet onder de ouders van de school. Zij gaven aan dat de kruising van de Douzastraat met de Raamsteeg en de Molensteeg erg druk is in de ochtendspits is en dat er veel overlast is van laad- en losverkeer op de hoeken van de kruising. Ook de Molensteeg zelf geeft de leerlingen en ouders een gevoel van verkeersonveiligheid.

Wat is het plan?

  • De schoolzone van de Haanstraschool wordt uitgebreid, zodat ook de Lucas van Leyden school in de schoolzone valt. Hierbij wordt er op het wegdek de markering “SCHOOL” verwijderd ter hoogte van Doezastraat 1-16a. De nieuwe markering “SCHOOL” wordt aangebracht op de Doezastraat ter hoogte van huisnummer 27-27a en in de Raamsteeg. Daarnaast worden er zoneverkeersborden geplaatst en wordt de snelheid plaatselijk verlaagd naar 15km/h;
  • Direct naast de in- en  uitgang van de school wordt het trottoir verbreedt. Deze ruimte wordt dan gebruikt als fietsparkeervak;
  • De in- en uitrit van de twee particuliere inritten in de Molensteeg worden vormgeven door inritbanden te plaatsen tegen de rijbaan aan. Het verbreedde trottoir ter hoogte van de in- en uitgang van de school loopt door;
  • De drie langs parkeervakken in de Molensteeg ter hoogte van de Doezastraat worden verwijderd. Ook deze ruimte wordt gebruikt als fietsparkeervak;
  • Op het kruispunt Doezastraat -Raamsteeg worden grote bloemvakken geplaatst, zodat er op het kruispunt niet geparkeerd wordt;
  • Daarnaast zal er door de school verkeerseducatie gegeven worden en zal de afdeling handhaving en toezicht regelmatig de situatie komen monitoren.

Wat is de planning?

De komende weken gaan we een aannemer zoeken en aan het eind van de zomervakantie zullen de aanpassingen aan de schoolomgeving worden uitgevoerd. Na de zomervakantie komt de wethouder de verkeersveilige schoolomgeving openen en gaat hij samen met de directeur school een Safety Deal ondertekenen om de afspraken over verkeerseducatie, handhaving en fysieke aanpassingen te bekrachtigen.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of gebruik het contractformulier

Met vriendelijke groet,

Frans Jan Douglas
afdelingsmanager mobiliteit