De Vink - voorlopig ontwerp uitbreiding fietsparkeren (2020-442)

In 2021 wordt de fietsenstalling bij station De Vink, aan de zijde van Leiden, uitgebreid. In deze brief infomeren wij u over de aanleiding en het voorlopig ontwerp van dit project.

Leiden fietsstad

Leiden is de derde fietsstad van Nederland, twee van de drie Leidenaren fietsen dagelijks. De gemeente wil fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken onder andere door de aanleg en uitbreiding van fietsenstallingen bij stations. Dit zorgt voor schonere lucht in de stad en voor een betere bereikbaarheid.

Dit gaat er gebeuren

Met de uitbreiding van de onbewaakte fietsenstalling bij station De Vink komen er 224 extra fietsparkeerplaatsen aan de zijde van de gemeente Leiden bij. Van de 48 bestaande fietskluizen worden er 28 vervangen door 224 nieuwe overkapte fietsparkeerplaatsen, waarvan 8 fietsparkeerplaatsen voor fietsen met een afwijkende maatvoering zoals bakfietsen. Dat brengt het totaal aantal plekken in deze stalling op 600, waarvan 576 fietsparkeerplaatsen, 20 kluizen en 4 OV-fietskluizen.

Het voorlopig ontwerp bekijken?

Op de achterzijde van deze brief (online: hieronder) kunt u het voorlopig ontwerp bekijken. De huidige fietsenstalling wordt aan de noordzijde vergroot en voorzien van een looppad. Aan de noord/westzijde wordt een extra rij met fietsparkeerplaatsen toegevoegd. Vanwege de benodigde ruimte voor de nieuwe fietsparkeerplaatsen worden twee parkeervakken voor auto’s verwijderd. Omdat de parkeerdruk hoog is, gaat de gemeente voor deze twee parkeerplaatsen een andere plek zoeken in de wijk. Er wordt onderzocht of de twee parkeerplaatsen gecompenseerd kunnen worden op de Emmy Andriesseplaats achter Dobbedreef 21/23, naast de bestaande parkeerplaatsen.

In samenwerking

Dit project is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. ProRail ontwikkelt en realiseert deze uitbreiding in opdracht van het ministerie, in het kader van het programma Fietsparkeren bij stations. Hierdoor heeft station De Vink straks een comfortabele fietsenstalling die past bij de groei van het aantal inwoners en het aantal OV-reizigers. De huidige situatie, waarbij het coronavirus de mobiliteit binnen Nederland beïnvloedt, is niet maatgevend voor de lange termijn.

Planning uitvoering ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de fietsenstalling. De definitieve planning wordt in 2021 bekend, afhankelijk van de benodigde vergunningen en planning van de aannemer. Wij informeren u later over de uitvoering.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het voorlopig ontwerp? U kunt ons dit tot en met 31 december 2020 laten weten door per mail contact op te nemen met projectleider Danila Ploeger d.ploeger@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger,

Projectmanager, Gemeente Leiden

Een kaartje waarop te zien is waar de fietsparkeerplekken komen.