De Vink - terugkoppeling aanpassing bushaltes station

Naar verwachting rijden buslijnen 1, 2, 3 en 4 vanaf 1 maart 2019 elektrisch. Lijn 5 en 6 volgen later dat jaar. Dit is goed voor de leefbaarheid in de stad. Tijdens een bijeenkomst op 17 oktober 2018 hebben de gemeente Leiden, de provincie en Arriva informatie gegeven over elektrische bussen en het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het plein met bushaltes bij NS-station De Vink. Op deze plek worden de elektrische bussen in de toekomst bijgeladen.

In totaal zijn ongeveer 30 bewoners en ondernemers naar de bijeenkomst gekomen en zijn 20 reacties en vragen verzameld. De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst is helaas niet bij de ondernemers aan het Alexandrine Tinneplein bezorgd door een fout van de bezorgdienst. Een medewerker van de gemeente Leiden is op vrijdag 19 oktober naar de ondernemers aan het plein geweest en heeft alsnog uitleg gegeven over het ontwerp.

Parkeren

In het nieuwe ontwerp moeten ongeveer zes parkeerplaatsen een andere plek krijgen. De aanwezigen konden tijdens de avond aangeven waar zij de parkeerplaatsen graag terug zien. De parkeerplatsen komen terug bij de grote parkeerplaats van het station en ter hoogte van de inrit naar de dienstweg.

Ook is gevraagd of betaald parkeren een mogelijkheid is. De gemeente werkt nu aan een nieuwe parkeervisie en daarom worden er nu geen aanpassingen in het parkeerbeleid gedaan.

Tenslotte vroegen verschillende bewoners om meer handhaving op het parkeren op het plein voor de winkels. De afdeling handhaving is gevraagd om vaker te controleren.

Openbaar groen

Groen is belangrijk in het nieuwe ontwerp van het plein met bushaltes en bij de fietsenwinkel. Er komt meer groen rondom de halteplekken en er worden twee roodbladige esdoorns (Acer plantanoides ‘Royal Red’) geplant. In het gras onder de bomen komt een bloembollenmix. Tijdens de bijeenkomst is veel gesproken over de bloembakken en planten op het Alexandrine Tinneplein. Bewoners kunnen samen met Ingrid Stegeman van Libertas aan de slag met het vergroenen van het plein. Zij heeft een werkgroep gestart om de omgeving te verbeteren door openbaar groen toe te voegen. U kunt zich aanmelden via i.stegeman@libertasleiden.nl.

Aanpassingen aan het ontwerp

Het ontwerp dat is getoond tijdens de bijeenkomst wordt op twee punten aangepast. In overleg met ProRail wordt de dienstweg langs het spoor direct op het busstation aangesloten. Het voordeel hiervan is dat het pad dat er nu ligt, gebruikt kan worden om parkeerplaatsen aan te leggen. Daarnaast wordt de oversteek bij de fietsenwinkel een meter verplaatst, zodat het minder aantrekkelijk voor fietsers is om aan de zuidkant van de fietsenwinkel te rijden.

Toegankelijkheid

Het busstation wordt beter toegankelijk gemaakt. In overleg met Koninklijke Visio worden geleidelijnen toegevoegd en aangepast. Dit wijkt enigszins af van wat er op de bijeenkomst is gepresenteerd. Daarnaast zet de gemeente Leiden zich in om een sprekend informatiesysteem te plaatsen op het plein met bushaltes om slechtzienden en blinden te informeren van welk perron de bus vertrekt.

Busverbindingen

In de huidige dienstregeling zijn de lijnen 1 en 2 overdag bij bushalte De Vink aan elkaar gekoppeld: de aankomende lijn 1 gaat na enkele minuten door als lijn 2 naar o.a. de Stevensbloem en omgekeerd. In de dienstregeling 2019, die start op 9 december 2018, is geen vaste koppeling meer, omdat de elektrische bussen laadtijd op De Vink nodig hebben. De 4 stadslijnen bij De Vink hebben geen vaste doorkoppeling meer. De reis van zuidwest Stevenshof (omgeving van lijn 1) naar het winkelcentrum Stevensbloem kan nog steeds gemaakt worden met een overstap én een wachttijd van 10 a 12 minuten tussen de lijnen 1 en 2 (en omgekeerd).

Verlichting

De gemeente Leiden stelt een verlichtingsplan op voor betere verlichting op het plein met de bushaltes. Dit heeft geen betrekking op het Alexandrine Tinneplein, omdat dit geen onderdeel uitmaakt van het project.

Jongerenontmoetingsplek

Verschillende bewoners hebben voorgesteld om de jongerenontmoetingsplek (JOP) weg te halen. De hangplek is daar neergezet, zodat jongeren niet meer onder de luifel van avondwinkel en bij het Chinese restaurant hangen. De JOP wordt niet zo veel gebruikt. De gemeente onderzoekt of deze weggehaald kan worden.

Overig

Tenslotte zijn verschillende opmerkingen geweest over het kunstwerk op het Alexandrine Tinneplein, de omleidingsroute in verband met de werkzaamheden aan de RijnlandRoute en over de toegang tot de bustunnel onder het spoor.

De gemeente onderzoekt wat er met het kunstwerk moet gebeuren. Dit vergt afstemming met verschillende partijen, zoals de kunstenaar en een bredere groep bewoners.

De klacht over de omleidingsroute is doorgegeven aan de aannemer van de Rijnlandroute.

De bustunnel onder het spoor kan niet worden afgesloten met een paal of slagboom. De tunnel wordt gebruikt door de hulpdiensten en zij willen direct door kunnen rijden.

Planning

Arriva start in februari 2019 met proefritten en rijdt vanaf maart 2019 met de elektrische bussen. Om de werkzaamheden op tijd af te krijgen starten de voorbereidingen op 15 november 2018. De aannemer haalt het groen weg bij de fietsenwinkel om een tijdelijk chauffeurshuisje te kunnen plaatsen en tijdelijke bushaltes aan te leggen.

In de week van 19 november 2018 wordt de tijdelijke chauffeursvoorziening geplaatst en starten de werkzaamheden aan het plein met bushaltes. U kunt dan gebruik maken van de tijdelijke haltes. Vanaf 7 januari 2019 worden de laadpalen aangelegd en de kabels getrokken. Naar verwachting is het plein met bushaltes vanaf half februari opnieuw ingericht. in april 2019 worden de bomen en de bloembollen geplant

Dank voor het meedenken!

Graag wil de gemeente Leiden iedereen die heeft meegedacht hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en suggesties tijdens de bijeenkomst. Samen met u maken wij een leefbare stad met duurzaam openbaar vervoer.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arjen Baan

Manager Ontwerp en Mobiliteit a.i.