De Steeg - schoolomgeving Lucas van Leyden (2023-195)

Binnenkort gaat de gemeente aan de slag om de schoolomgeving van de Lucas van Leyden school veiliger te maken. In deze brief geven wij u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Aanleiding

In 2017 is de gemeente Leiden gestart met een aanpak om de omgevingen van basisscholen verkeersveiliger te maken. In de afgelopen jaren zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de Lucas van Leyden school en de gemeente en hebben we een enquête uitgezet onder de ouders van de school. Zij gaven aan dat de poort in de Caeciliastraat als onveilig wordt ervaren en dat zij graag een schoolzone markering zouden willen zien. Eerder heeft de gemeente al een stopverbod in gesteld in de Caeciliastraat.

Wat is het plan?

In het plan staan de volgende maatregelen:

  • Het plaatsen van schoolzone markering en bebording op de Caeliciastraat ter hoogte van de Turfmakt en tussen de Sint Ursulasteeg en de Lange Lijsbethsteeg.  Hierdoor ontstaat er een schoolzone rondom de in- en uitgangen van de school;
  • Het terugplaatsen van de afsluitpaal op het kruispunt Caeciliastraat en de Sint Ursulasteeg;
  • Het terug plaatsen van twee van de drie paaltjes voor de in- en uitgang van de school aan de Caeciliastraat;
  • Het plaatsen van een drempel ter hoogte van de in- en uitgang van de school.

De afspraken over de verkeersveiligheid legt de gemeente vast in een zogenaamde Safety Deal. Dit is een pakket van afspraken die de gemeente, de school, de bewoners van ’t Hofje en eventueel de ondernemers gaan ondertekenen.

Wat is de planning?

De komende weken gaan we een aannemer zoeken en aan het eind van de zomervakantie worden de aanpassingen aan de schoolomgeving uitgevoerd. Na de zomervakantie komt de wethouder de verkeersveilige schoolomgeving openen en gaat hij samen met de directeur van de school een Safety Deal ondertekenen om de afspraken over verkeerseducatie, handhaving en fysieke aanpassingen te bekrachtigen.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of gebruik het contractformulier

Met vriendelijke groet,

Frans Jan Douglas
Afdelingsmanager mobiliteit