De Mors - terugkoppeling sportpark na inloopavond (2023-181)

Graag informeren wij u over de voorgenomen herinrichting van Sportpark De Mors. Op donderdag 23 februari is er een inloopavond geweest over dit sportpark. Tijdens deze avond zijn er ongeveer 80 mensen langsgekomen. Zij hebben informatie ontvangen over het project en zij hebben ideeën aangedragen ter verbetering van het sportpark. Met deze brief informeren wij u over de manier waarop de opmerkingen en ideeën zijn verwerkt in het ontwerp voor Sportpark De Mors.

Het college van B&W heeft ingestemd met de plannen en legt deze voor aan de Leidse gemeenteraad ter besluitvorming. Bij vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt en worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie. De herinrichting van het sportpark wordt dan in etappes uitgevoerd van 2024 tot en met 2028.

Ideeën vanuit de buurt

Tijdens de inloopavond zijn verschillende ideeën aangedragen. Er is met name aandacht gevraagd voor: groen, sport & spel en sociale veiligheid.

  1. Groen

Inwoners van Leiden willen graag de groenstructuur behouden en waar mogelijk versterken. Er wordt veel waarde gehecht aan slingerende wandelpaden en meer kleurrijke beplanting op het sportpark.

  1. Sport & spel

Om Sportpark De Mors ook een sportieve wijkfunctie te geven, zijn er verschillende voorstellen aangedragen. Er was veel animo voor urban sport zoals: skaten, free runnen, 3x3 basketbal en calisthenics. Dit wordt versterkt door initiatieven van Leidse jongeren voor een urban sportpark in Leiden. Ook vroegen inwoners aandacht voor openbare schaaktafels en/of tafeltennistafels, sporten en bewegen in het groen, bootcamps, hardlooproutes, speelmogelijkheden en tennis- en padelbanen.

  1. Sociale veiligheid

Op verschillende manieren is aandacht gevraagd voor sociale veiligheid: voldoende verlichting, veilige routes, voldoende parkeren en mogelijkheden voor fietsers. Inwoners willen voorkomen dat het sportpark een hangplek wordt.

Ontwerp Sportpark De Mors

Het ontwerp voor Sportpark De Mors wordt in oktober aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Met de voorgenomen herinrichting van Sportpark De Mors: a) wordt een extra (kunstgras) rugbyveld aangelegd, b) worden er twee natuurgrasvoetbalvelden vervangen door kunstgrasvelden en c) wordt ruimte gerealiseerd voor ongeorganiseerde sport.

Rugby en voetbal

Op het voetbalveld naast de 3 Octoberhal wordt in de plannen een extra (kunstgras) rugbyveld aangelegd. Omdat een rugbyveld groter is dan een voetbalveld is het voor dit ontwerp noodzakelijk dat de 3 Octoberhal gesloopt wordt. Het huidige voetbalveld is op dit moment in gebruik door de voetbalverenigingen Sporting Leiden en DoCoS. Om ervoor te zorgen dat de beide voetbalverenigingen voldoende ruimte houden om te voetballen, worden er twee natuurgrasvelden omgezet naar kunstgrasvelden. Tot slot wordt het huidige hoofdveld van rugbyclub DIOK groter om ook internationale wedstrijden te kunnen spelen. Op het plankaartje hierboven staat aangegeven welke velden veranderen.

Ongeorganiseerde sport

In het ontwerp voor Sportpark De Mors is op twee plekken ruimte voor ongeorganiseerde sport opgenomen: op de huidige locaties van de steenwisselplaats en van de 3 Octoberhal. De steenwisselplaats krijgt in het ontwerp een groene parksetting met recreatieve routes waar hardlopen en recreëren mogelijk is. Er komen mogelijkheden voor sporten en bewegen in het groen, waaronder openbare schaaktafels. Er worden nieuwe wandelroutes aangelegd met voldoende verlichting, parkbankjes en prullenbakken. Voor de fietsers blijven er vrijliggende fietsroutes en komen er goede mogelijkheden voor fietsparkeren. Het aantal sportvelden blijft gelijk en de 3 Octoberhal komt te vervallen. Dit leidt tot minder parkeerdruk op het sportpark. Toch wordt het huidige aantal auto parkeerplaatsen gehandhaafd.

Met de sloop van de 3 Octoberhal is er in het ontwerp ruimte voor een grote skatebaan, free runnen en calisthenics.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via e-mailadres b.de.boer@leiden.nl.

Met vriendelijke groet

B. de Boer

Projectmanager gemeente Leiden