De Kooi - onderhoud bestrating (2019-311)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in De Kooi. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Delen van de trottoirs en de bestrating van de rijweg zijn aan groot onderhoud toe en moeten opnieuw bestraat worden. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op  maandag 11 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 15 januari 2020. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Waar de straat is opgebroken kan de huisvuilwagen niet komen. Wilt u daarom uw afval aanbieden in de container die voor de reinigingsauto bereikbaar is?

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en uw kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer