De Kooi-Levendaal - vragenlijst Jaar van de Tuin (2021-041)

Met deze brief wil ik u graag uitnodigen om een online vragenlijst over het vergroenen en regenbestendig maken van de tuin in te vullen.

Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Sam Hermant. Ik studeer Ruimtelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool. De focus binnen deze studie ligt op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Ik voer mijn afstudeeronderzoek uit bij de gemeente Leiden naar het vergroenen en regenbestendig maken van tuinen.

Uitvoeringsprogramma 2020-2023: Leiden biodivers en klimaatbestendig

De gemeente Leiden werkt aan het leefbaar houden van de stad en het vergroten van de biodiversiteit. Hiervoor is een uivoeringsprogramma opgesteld. Echter, minder dan de helft van het oppervlak van Leiden is van de gemeente. De rest behoort toe aan particulieren en bedrijven. De gemeente vraagt daarom ook hulp aan u als bewoner om de stad weerbaar te maken.

Jaar van de Tuin

In 2021 komt de schijnwerper te staan op de tuin. De gemeente heeft dit jaar als doel om zoveel mogelijk inwoners bewust te maken en te inspireren om hun tuin te vergroenen en daarbij rekening te houden met klimaatverandering.

Doel vragenlijst

Door middel van de vragenlijst wil de gemeente de huidige staat van de tuin in kaart brengen, achterhalen hoe u als bewoner naar het vergroenen van tuinen kijkt en bepalen wat de gemeente zou kunnen doen om u te helpen bij het vergroenen van de tuin.

Informatie

Het verzoek aan u is om de online vragenlijst uiterlijk zondag 7 maart in te vullen via de volgende link: leiden.survalyzer.eu/nmigzeecid.

Door de QR code te scannen met een telefoon of tablet komt u direct bij de online vragenlijst terecht.

Onder de deelnemers worden in totaal drie plantenpakketten verloot!

Vragen?

Voor vragen over deze enquête of informatie over het Jaar van de Tuin kunt u een mail sturen naar aandeslag@leiden.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sam Hermant, stagiair

Ronald van der Steen, projectleider Jaar van de Tuin