De Heyderweg - onderhoud asfalt (2021-171)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op De Heyderweg en Nieuewenhuizenweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

De Heyderweg en Nieuwenhuizenweg worden opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van De Heyderweg en de Nieuwenhuizenweg (tussen Clos en Leembruggenweg en Tieleman en Drosweg is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats vanaf 20.00 uur.
We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.
De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • Maandag 28 juni vanaf 20.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding.
  • Dinsdag 29 juni vanaf 20.00 uur - gereserveerd als back-up en voor eventuele herstelwerkzaamheden. Mogelijk is deze avond niet nodig.
  • Woensdag 30 juni vanaf 20.00 uur - asfalteringswerkzaamheden en aanbrengen belijning.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden in de avond en nacht zal het autoverkeer, voor een vlot en veilig verloop, middels bebording en verkeersregelaars langs het werkvak op De Heyderweg geleid worden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waardoor er altijd maar aan één zijde van de De Heyderweg tegelijk wordt gewerkt.
Het autoverkeer kan altijd via de De Heyderweg de achterliggende straten bereiken.
Aan voet- en fietdspaden wordt niet gewerkt.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer