Darwinweg - Onderhoud asfalt (2021-206)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op de Darwinweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Darwinweg wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Darwinweg tussen de Plesmanlaan en de rotonde Zernikedreef/Sandifortdreef is versleten en is aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

Het startmoment van de werkzaamheden is steeds 20.00 uur.
We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.

De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • De nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 augustus vanaf 20.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding. Naar verwachting zijn we rond 04.00 uur gereed.
  • De nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus vanaf 20.00 uur – aanbrengen detectielussen. Naar verwachting zijn we rond 02.00 uur gereed.
  • De nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 augustus vanaf 20.00 uur - asfalterings-werkzaamheden en aanbrengen belijning. Naar verwachting zijn we rond 06.00 uuur gereed.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de voet- en fietspaden wordt niet gewerkt. Omleidingen worden met borden aangegeven. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Indien het voor verkeer vanaf de Mendelweg mogelijk is gebruik te maken van de uitrit aan de zijde van de Newtonweg, dan verzoeken we u hier gebruik van te maken.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer