Darius Milhaudstraat en Sweelincklaan - onderhoud bestratingswerkzaamheden

De bestrating van de trottoirs is deels aan groot onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Deze herbestrating wordt gedaan door zoveel mogelijk het aanwezige materiaal opnieuw te gebruiken. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 30 september en duren naar verwachting tot en met vrijdag 1 november. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning of pand bereikbaar.

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Waar de straat is opgebroken kan de huisvuilwagen niet komen. Wilt u daarom uw afval aanbieden waar de straat niet opgebroken is. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overhangend groen

Langs de voetpaden is er op enkele plekken overhangend groen aanwezig, afkomstig van de aangrenzende tuinen en terreinen. Zou u, indien dit op u van toepassing is, het overhangend groen zoveel mogelijk willen verwijderen? Dit om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en uw kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer