Damloperwerf - vervanging schommel (2019-269)

De schommel en bijbehorende ondergrond tegenover Damloperwerf nummer 19 wordt vervangen. De nieuwe schommel wordt op dezelfde plaats gezet. De rubbertegels worden vervangen door natuurlijk gras.

Werkzaamheden

De bestaande schommel en de rubbertegels worden eerst verwijderd. Hierna wordt de nieuwe schommel geplaatst en worden graszoden gelegd. Het gras heeft tijd nodig om goed te wortelen en daarom is de schommel de eerste drie weken na het werk nog niet te gebruiken.

Planning

Tussen maandag 25 november en 6 december 2019 wordt de schommel vervangen.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wij vragen u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop te wijzen.
Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden neem dan contact op met Ronald van der Steen, tel. 14071.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet


Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair
Cluster Beheer