Da Costastraat - evaluatie proef verkeerslichten (2021-111)

Bij de kruising van de Haagweg met de Da Costastraat heeft de gemeente van 1 tot en met 21 maart een proef gehouden met een andere afstelling van de verkeerslichten. In deze brief leest u over de uitkomsten en het vervolg.

Resultaat andere afstelling verkeerslichten

In de periode 1 tot en met 21 maart zijn er gegevens verzameld van de verkeerslichten op de Haagweg. De afgelopen weken hebben we die gegevens geanalyseerd.

De verkeersdata uit de verkeerslichten laten geen significante daling zien van het aantal roodrijders. Wel is gebleken dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer ter plaatse van de fiets- voetgangersoversteek duidelijk omlaag is gegaan. Daarmee heeft de gemeente de conclusie getrokken dat met een andere afstelling van de verkeerslichten een lichte verbetering is behaald ten aanzien van de verkeersveiligheid.

Hoe verder?

De gewijzigde instelling van de verkeerslichten is op dit moment van kracht. Binnenkort wordt de software van de verkeersregelinstallatie door de leverancier permanent aangepast om terugval naar de oude situatie door eventuele storing te voorkomen. Ondertussen blijft de gemeente de gewijzigde situatie op de Haagweg monitoren en worden er dagelijks verkeersdata opgeslagen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur)  of mail naar verkeerslichten@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Stephan van der Perk
Team Ontwerp en Mobiliteit