Cruquiuslaan - parkeerautomaat tijdelijk verwijderd

Met deze brief willen wij u graag informeren over het tijdelijk verwijderen van parkeerautomaat 424 op het parkeerterrein voor de ingang van het appartementencomplex waarin u woonachtig bent. Deze parkeerautomaat staat op het parkeerterrein ter hoogte van de ingang “Hal G”.

Het vermoeden bestaat dat door het plaatsen van deze parkeerautomaat storingen zijn ontstaan aan de stadsverwarming. Om dit nader te onderzoeken en zo nodig te herstellen, is het noodzakelijk dat de parkeerautomaat tijdelijk buiten bedrijf wordt gesteld en wordt verwijderd. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 20 november. U kunt vanaf die datum parkeerautomaat 424 tijdelijk niet gebruiken.

Als alternatief tijdens de werkzaamheden kan gebruik worden gemaakt van parkeerautomaat 423. Deze staat op de hoek Sijthoffstraat / Bassonstraat. Deze parkeerautomaat heeft voor het gebruik van belparkeren dezelfde zonecode als de parkeerautomaat 424, namelijk zonecode 7202. De afstand van parkeerautomaat 424 naar parkeerautomaat 423 bedraagt circa 120 meter.

Vanaf maandag 26 november zal er onderzoek in de grond plaatsvinden. Hoe lang dit precies in beslag neemt, is op dit moment niet bekend. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de parkeerautomaat weer teruggeplaatst en in bedrijf gesteld. Vanaf dat moment kunt u parkeerautomaat 424 ook weer op de normale manier gebruiken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer De Vries van het team Parkeermanagement, via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Team Parkeermanagement,

Albert de Vries

Adviseur Parkeren