Cornelie van Zantenstraat - vergroenen plein (2023-073)

In de brief van 16 juni 2022 hebben wij aangekondigd niet verder te gaan met de vergroeningsplannen voor het plein aan de Cornelie van Zantenstraat.

Omwonenden hebben de gemeenten hierop laten weten het niet eens te zijn met deze keuze en de onderbouwing. Dit was voor mij reden om met een van de omwonenden in gesprek te gaan. Dit gesprek vond plaats op maandag 13 februari 2023. Het was een positief gesprek en heeft ertoe geleid dat de vergroeningsplannen opnieuw worden opgestart.  

We hopen samen met u opnieuw te kijken naar de vergroeningsmogelijkheden en daarbij een goede balans te vinden tussen de wensen van de bewoners en de vergroeningsopgave van de gemeente. U kunt hierbij denken aan:

  • Versteende straten/pleinen klimaatbestendig en groener maken.
  • Toevoegen van meer biodiversiteit in Leiden.
  • Het bevorderen van de gezondheid van de Leidse bewoner.

Onze ontwerper heeft een nieuw schetsontwerp gemaakt voor het pleintje. In het schetsontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder door u meegegeven wensen.

Bewonersbijeenkomst

Graag willen wij het schetsontwerp met u delen op locatie. Hierbij wil ik u meegeven dat gaat om een eerste schets.

Uw feedback is nodig om te komen tot een mooi en uitvoerbaar ontwerp. Daarom nodig ik u uit om op woensdag 5 april 2023 van 16.00 uur tot 17.30 uur met ons verder te praten over het plan en het schetsontwerp. Wij zullen voor u klaar staan op het plein aan de Cornelie van Zantenstraat. Wilt u deze datum in uw agenda noteren? De afspraak is wel onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden via: 14071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Projectleider vergroening en bewonersparticipatie