Cornelia van Arkelstraat - aanbieden minicontainers (2019-375)

Met deze brief wil ik u vragen om het aanbieden van de minicontainers in uw straat beter te laten verlopen.

Wat is het probleem?

Op de ophaaldag staan in de Cornelia van Arkelstraat vaak veel containers in rijen achter elkaar. Dit maakt het lastig de containers te legen en zorgt voor overlast, omdat stoepen en opritten worden geblokkeerd.

Oplossing: aanbieden op een andere locatie

Als de aanbiedlocaties in de Cornelia van Arkelstraat vol staan, wilt u uw container dan aanbieden op een van de locaties in de buurt? Dat kan bijvoorbeeld in de Margaret Staalstraat of in de Lotte Beesestraat. Dat is misschien wat verder weg, maar u helpt hiermee wel overlast voor u en uw buurtbewoners te voorkomen.

Ook van belang

Wilt u daarnaast rekening houden met het volgende?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Zorg ervoor dat uw auto de aanbiedlocatie op een ophaaldag niet blokkeert.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Ik dank u voor uw medewerking.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen, tel. (071) 5167696.

U kunt ook bellen naar de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of het formulier op www.leiden.nl/contact gebruiken.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Cluster Beheer