Corellistraat - informatieavond speelplek (2020-077)

De gemeente Leiden gaat de speelplek bij u in de straat renoveren. Het bedrijf BOERplay B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Participatiemiddag

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de planvorming. Zo zorgen we dat de vernieuwde speelplek aansluit bij de wensen van de omwonenden. Om deze reden willen wij u uitnodigen voor een participatiemiddag. De participatiemiddag vindt plaats op de speelplek bij de Corellistraat op 26 februari vanaf 15:00 tot 16:30 uur.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering voorjaar 2020.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer