Corellistraat - herinrichting speelplek (2020-138)

 

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven.

Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk.

De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereiding voor de herinrichting van speelplekjes voor kinderen, vandaar dat u deze brief ontvangt.

 

Speelplek Corellistraat

Op 21 februari 2020 stuurden wij u een brief over de participatiemiddag voor de speelplek bij u in de buurt. Het is brief 2020-077, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Inspraak

Op 26 februari 2020 vond de participatiemiddag op de speelplek plaats. Hier zijn drie ontwerpen besproken met enkele bewoners. De optie waar de meeste voorkeur naar uitging kunt u bekijken op de achterkant van deze brief.

Heeft u nog aanvullende ideeën voor of opmerkingen over het plan dan vragen wij u om uiterlijk 12 april een email te sturen naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp dat wordt gemaakt door BOERplay B.V. Dit ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering in het voorjaar van 2020.

 

Vivaldistraat

Binnenkort gaat de gemeente ook aan de slag met het speelplekje aan de Vivaldistraat. De direct omwonenden van die speelplek krijgen daar dan bericht over.

 

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen en Spelen

Cluster Beheer