Corantijnstraat - bewonersbijeenkomst (2020-087)

Portaal heeft het plan om drie woonblokken aan de Corantijnstraat 1 t/m 111 (oneven) en de Paramaribostraat (2 t/m 64 (even) te herontwikkelingen. Dat betekent dat de huidige woonblokken gesloopt worden en dat er nieuwe woonblokken voor in de plaats komen.
Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over dit project.

Wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 10 maart in het Huis van de Buurt (Driftstraat 49) van 19.00 tot 21.00 uur.

Programma

19.00 uur        Inloop met koffie en thee
19.10 uur        Uitleg gang van zaken rond het project
19.20 uur        Ophalen ideeën en aandachtspunten aan verschillende thematafels
20.45 uur        Korte samenvatting wat er aan de tafels is besproken
21.00 uur        Einde

Achtergrond

We willen u graag vanaf het begin betrekken bij het maken van de plannen. Daarom organiseren we samen met Portaal deze avond. We weten nog niet hoe de plek er straks uitziet. Op de bijeenkomst informeren wij u over het project en vragen wij naar uw ideeën en wensen met betrekking tot de nieuwe woonblokken.  

Aanmelden voor informatieavond

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u zich dan aan bij de assistent projectmanager Ellen Verbeek via e.verbeek@leiden.nl of bel het algemene telefoonnummer van de gemeente Leiden 14071. Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.


Met vriendelijke groet,

Nienke Frijlink
Projectmanager Corantijnstraat
Gemeente Leiden