Constantijn Huygensstraat - locaties ondergrondse containers voor restafval

In het voorlopig aanwijsbesluit van 22 juli 2019 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval op de Constantijn Huygenslaan en de Jacob Catslaan. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de zienswijzen besloten om twee locaties voor ondergrondse containers voor restafval definitief aan te wijzen:

  • Constantijn Huygenslaan (ter hoogte van nr. 53) /Jacob Catslaan, 1, locatienr. LM03R
  • Constantijn Huygenslaan (ter hoogte van nr. 43) /Brederostraat, 1, locatienr. LM04R

Vervallen locatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, mede op basis van de ingediende zienswijze, de volgende locatie te laten vervallen:

  • Jacob Catslaan (ter hoogte van nr.12)/ Tesselschadestraat, 1, locatienr. LM02R

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen 27 september 2019 tot en met 7 november ter inzage in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Aan de achterkant van deze brief treft u ook de locatietekening aan.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking mocht blijken dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden