Concordiastraat - groenontwerp (2021-094)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering, waarbij vaker heftige regenbuien en perioden van hitte voorkomen. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit een zetje in de rug te geven.

Om dit mogelijk te maken is een groene kansenkaart vastgesteld met het doel om versteende locaties in de stad te vergroenen. Deze plekken worden aan de hand van een meerjarenplanning aangepakt. De Concordiastraat is in 2021 aan de beurt.

De opdracht

Bij het maken van een toekomst- en klimaatbestendige straat in samenwerking met bewoners horen de volgende elementen, zoals het waar mogelijk toevoegen van bomen en zo veel mogelijk groen planten rond bestaande en nieuwe bomen.

Het idee

  • Boomspiegels op de hoeken van de straat vergroten.
  • Vier nieuwe bomen (zwarte els - Alnus glutinosa) aanplanten in de ruige strook aansluitend op Park Matilo.
  • Nieuw plantvak met mengsel van wilde bloemen waarin duizendblad, gewoon biggenkruid, gewone margriet, gewone rolklaver, smalle weegbree, gewone brunel, scherpe boterbloem, vertakte leeuwentand, hazenpootje en witte klaver.

Uw mening

We willen graag uw mening horen over het ontwerp. Op de achterkant van de brief (alleen van toepassing bij de papieren brief) treft u het ontwerp aan. Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen is het helaas niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren om zo met elkaar van gedachten te wisselen.

Ik wil u vragen om mij een terugkoppeling te geven op het ontwerp zodat onze ontwerper, waar mogelijk, uw suggestie(s) kan meenemen bij het maken van het definitieve ontwerp. U kunt dit tot en met maandag 19 april mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheerder