Concordiastraat - definitief ontwerp (2021-143)

Op 13 april 2021 stuurden wij u een bewonersbrief waarin een conceptontwerp werd gepresenteerd voor het vergroenen van de Concordiastraat.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie op het ontwerp. Erg leuk om uw enthousiasme te lezen en goed dat er kritisch naar het ontwerp is gekeken.

Ontwerp

De reacties en wensen zijn, waar mogelijk, verwerkt en in de bijlage vindt u het definitieve ontwerp. Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten van het ontwerp.

Uitgangspunten ontwerp

  • Boomspiegels op de hoeken van de straat vergroten.
  • Zes nieuwe bomen aanplanten in de ruige strook aansluitend op Park Matilo.
  • Nieuw plantvak met mengsel van wilde bloemen.

Uitvoering

De werkzaamheden, zoals getoond in het ontwerp, worden in het najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, t.a.v. de heer N. Edelenbosch (projectleider) tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder