Collegebesluit verbouwing stadhuis

Het stadhuis wordt in 2020/2021 verbouwd en gerestaureerd. Hoewel de verbouwing pas over ruim een jaar start, willen we u als naaste buur nu vast informeren over de plannen.

Informatie over de verbouwing en restauratie

Het stadhuis wordt voornamelijk aan de binnenkant verbouwd. Er zijn ook werkzaamheden aan de buitenkant voor de bouw van een nieuwe lift en technische ruimtes, op de plaats van het huidige toiletgebouwtje in de Kapelstraat, en de restauratie van de gevel aan de Breestraatzijde.

Het nieuwe ontwerp voor het interieur maakt de verbinding tussen het monumentale verleden van het stadhuis en eigentijdse voorzieningen. Waar nu de balies zijn, verdwijnt het glazen dak en komt een open binnenhof met groene tuin. Het stadhuis gebruikt straks minder energie, dankzij diverse maatregelen waaronder een warmte-koudeopslag, LED-verlichting en verbetering van de isolatie. Het stadhuis biedt straks een prettige werkplek aan bijna driemaal zoveel medewerkers als er in de huidige situatie werken. Al deze ingrepen zijn zorgvuldig ingepast in het monumentale stadhuis. Om de overlast te beperken loopt tegelijkertijd met de verbouwing de restauratie van de raadzaal en de gevel aan de Breestraatzijde. Met de grondige restauratie blijven deze voor de toekomstige generaties behouden.

Planning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober het ontwerp vastgesteld en besloten dit in november voor te leggen aan de gemeenteraad in een uitvoeringsbesluit. Met dat besluit bepaalt de gemeenteraad of zij geld vrijmaken voor de uitvoering van de verbouwing. Daarna kiest de gemeente een aannemer via een aanbestedingsprocedure: de gemeente maakt dan bekend dat deze opdracht er is en aannemers kunnen een offerte indienen. Wanneer de aannemer gekozen is, zal deze een planning voor de verbouwing maken. Wij zullen u dan weer informeren. Naar verwachting is dat in de zomer van 2019. De verbouwing start in het eerste kwartaal van 2020 en duurt tot midden 2021.

Informatie

Wilt u meer weten over de verbouwing en restauratie van het stadhuis dan kunt u terecht op www.leiden.nl/stadhuis. Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bouke Kapteijn
Projectleider verbouwing stadhuis

Gemeente Leiden