Churchillpark - ondergrondse container

In een bewonersbrief van 4 april 2018 informeerden wij u over de komst van ondergrondse containers in uw omgeving. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd. Voor u én de gemeente betekent dit een verandering op het gebied van de afvalinzameling. Na het plaatsen van de containers levert u uw minicontainer in (hierover ontvangt u nog informatie) en kunt u uw afval in een van de twee ondergrondse containers in de wijk deponeren.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een overzicht van voorlopige locaties opgesteld. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locaties. Deze zijn:

  • Menno ter Braakstraat ter hoogte van nummer 1 locatienummer 1, 1 container
  • Martinus Nijhoffstraat ter hoogte van nummer 8, locatienummer 2, 1 container

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 14 december 2018 zes weken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 en het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook donderdag 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 14 december 2018 tot en met 23 januari 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. de heer R. Veelenturf, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact. Vermeld bij uw reactie: ‘zienswijze locaties ondergrondse containers Menno ter Braakstraat en Martinus Nijhofstraat’.

Voorbereidende werkzaamheden

Naast de zienswijzeprocedure voeren wij alvast onderzoek ter plekke uit. Hiervoor doen we grondboringen om de milieukundige gesteldheid van de ondergrond goed in beeld te krijgen. Ook graven we proefsleuven om exact te weten wat de locatie is van kabels, leidingen en andere obstakels onder de grond. Er worden werkzaamheden verricht op alle voorlopig aangewezen locaties. De werkzaamheden geven dus niet de definitieve locaties van de ondergrondse containers aan. Dat gebeurt in het definitief aanwijsbesluit.

Parkeren, verkeershinder

Wij vragen u om uw begrip en medewerking mocht blijken dat u tijdens deze onderzoeken tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer