Churchilllaan - asfalteringswerkzaamheden (2021-274)

Binnenkort krijgt de Churchilllaan nieuw asfalt. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Reconstructie Churchilllaan

De Churchilllaan is verouderd en functioneert niet meer voldoende en is daarom toe aan een grootschalige reconstructie. In eerste instantie zou de asfaltering gebeuren bij de uitvoering van het project Reconstructie Churchilllaan. Omdat het wegdek slecht is, kunnen we de asfaltering niet langer uitstellen.

Om die reden wordt nog dit jaar een nieuwe asfaltlaag aangebracht en wordt de reconstructie in 2022/2023 uitgevoerd. Voor de kruisingen betekent dit dat deze nu een nieuwe asfaltlaag krijgen en in 2022/2023 een reconstructie. Dit is helaas niet te voorkomen.

De rijbanen tussen de kruisingen die nu geasfalteerd worden, zijn dan klaar en worden niet meegenomen in het project Reconstructie Churchilllaan.

Planning

Voor de asfaltering en de reconstructie is de planning als volgt:

 1. Asfaltering rijbaan Churchilllaan tussen Voorschoterweg en Haagweg - november 2021
 2. Project reconstructie Churchilllaan - planning 2022-2023. Hierin komt aan bod:
  a. Vervanging verkeersregelinstallaties.
  b. Ter hoogte van de kruispunten aanpassingen voor verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming + mogelijk maken ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.
  c. Tweerichtingenfietspaden parallel aan Churchilllaan voor beter fietscomfort.

Participatie

Begin 2022 start het participatietraject van het project reconstructie Churchilllaan. Hierbij worden de bewoners/stakeholders betrokken en zal er afstemming zijn met de omliggende projecten.

Nieuw asfalt voor de Churchilllaan

Het oude asfalt wordt eerst verwijderd voordat nieuw asfalt wordt aangelegd. De aannemers voeren in opdracht van de gemeente Leiden de wegwerkzaamheden uit. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast). Denk bijvoorbeeld aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt, het slijpen van detectielussen en het aanbrengen van nieuw asfalt en wegmarkeringen. U krijgt ongetwijfeld iets mee van al die werkzaamheden. De aannemers doen hun uiterste best het geluid te minimaliseren.

Uitvoering in twee fases in het weekend

De werkzaamheden worden in de volgende 2 fases uitgevoerd:

 • Fase 1 - Vrijdag 5 november 20.00 uur tot maandag 8 november 06.00 uur
 • Fase 2 - Vrijdag 12 november 20.00 uur tot maandag 15 november 06.00 uur

In fase 1 wordt er gewerkt vanaf de Voorschoterweg richting Haagweg. Het verkeer wordt dan in twee richtingen over de andere zijde van de Churchilllaan geleid. Zo blijft het hele wegvak beschikbaar om onderhoud te plegen.

In fase 2 wordt er gewerkt vanaf de Haagweg richting Voorschoterweg. Ook in deze fase wordt het verkeer in twee richtingen over de andere zijde van de Churchilllaan geleid. Ook hier is  het weer noodzakelijk om onderhoud uit te voeren.

Het autoverkeer wordt omgeleid

Grote drukte op de Churchilllaan wordt voorkomen doordat het autoverkeer vroegtijdig met bebording wordt geadviseerd een andere route te nemen. Deze grootschalige omleidingsroute loopt tussen de A4 en A44 via afrit 6, Hoogmade, via de N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan en omgekeerd.

Fase 1 lokale bereikbaarheid

Lokaal wordt het verkeer per fase met bebording van en naar de gewenste locatie begeleid.

In fase 1 is de gehele rijbaan vanaf de Voorschoterweg richting de Haagweg afgesloten. Het verkeer over de Churchilllaan wordt dan over de andere zijde van de Churchilllaan geleid.

 • Aan de zijde van de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid zijn de kruisingen naar de Churchilllaan afgesloten voor autoverkeer.
  Het verkeer in de achterliggende wijken wordt met omleidingsroutes van en naar hun woning geleid. Hiervoor maken we gebruik van routes via de Rooseveltstraat, Lammenschansweg, Tomatenstraat, Zoeterwoudseweg en Witte Singel. Deze routes zullen lokaal zijn aangegeven.
 • Aan de zijde van de Fortuinwijk en Boshuizen kan het verkeer komende vanaf de Haagweg richting de Voorschoterweg wel de wijk in en uit via de Churchilllaan.
  Er gelden hier dan wel een verplichte rijrichtingen:
  - rechtsaf de Churchilllaan op richting de Voorschoterweg
  - rechtsaf de buurten in komende vanaf de Haagweg richting Voorschoterweg
 • Fietsverkeer en voetgangers worden op een aantal kruispunten door verkeersregelaars begeleid naar de andere zijde van de Churchilllaan.

Fase 2 lokale bereikbaarheid

In fase 2 is de gehele rijbaan vanaf de Haagweg richting de Voorschoterweg afgesloten. Het verkeer over de Churchilllaan wordt dan heen en weer over de andere zijde van de Churchilllaan geleid.

 • Aan de zijde van de Fortuinwijk en Boshuizen zijn de kruisingen naar de Churchilllaan afgesloten voor autoverkeer.
  Het verkeer in de achterliggende wijk wordt met omleidingsroutes van en naar hun woning geleid. Hiervoor maken we gebruik van de Brahmslaan. De doorsteek bij de Darius Milhaudstraat wordt hiervoor tijdelijk opengesteld. Lokaal zijn deze routes aangegeven.
 • Aan de zijde van de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid kan het verkeer komende vanaf de Voorschoterweg richting de Haagweg wel de wijk in en uit via de Churchilllaan.
  Er gelden dan verplichte rijrichtingen:
  - rechtsaf de Churchilllaan op richting de Haagweg
  - rechtsaf de buurten in komende vanaf de Voorschoterweg richting de Haagweg
 • Fietsverkeer en voetgangers worden op een aantal kruispunten door verkeersregelaars begeleid naar de andere zijde van de Churchilllaan.
 • De parkeervakken direct langs de Churchilllaan zijn in deze fase niet bruikbaar. Middels parkeerverboden wordt dit aangekondigd. We vragen u uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

Alle omleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. De gemeente zet hiernaast verkeersregelaars in voor een vlot en veilig verloop.

In geval van nood kunnen de hulpdiensten doorrijden.
Het busverkeer zal tijdens de werkzaamheden alternatieve routes rijden. Een aantal haltes komt hiermee ook tijdelijk te vervallen. Voor actuele informatie hieromtrent verwijs ik u naar de site van Arriva: www.arriva.nl/omleiding.

Wij vragen tijdens de werkzaamheden voor uw begrip en medewerking.

Neem bij vragen contact met ons op

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer