Cesar Franckstraat - onderhoud bestratingen

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de César Franckstraat. Deze werkzaamheden zouden in januari worden uitgevoerd, u kreeg daarover in december 2018 een brief. Helaas is de planning niet gehaald, de werkzaamheden worden nu in juni uitgevoerd.

Werkzaamheden

Zoals eerder geïnformeerd zijn bepaalde plekken in de bestrating aan groot onderhoud toe. Delen van de rijweg en parkeervakken worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 3 juni 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 7 juni 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken avnd e planning.

Bereikbaarheid verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de route via de César Franckstraat en/of Mozartstraat afgesloten. U kunt dan tijdelijk gebruik maken van de César Franckbrug richting de Vijf Meilaan. Aangezien dit een fietsbrug is, mag er geen vrachtverkeer overheen. Maakt u in de betreffende week gebruik van vrachtverkeer? In dat geval verzoek ik u uiterlijk maandag 20 mei te reageren via r.van.der.scheer@leiden.nl.

Bereikbaarheid woningen

Uw woning blijft bereikbaar. Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Wel kan het zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer