Cesar Franckstraat - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Cesar Franckstraat.

Werkzaamheden

Zoals eerder aangekondigd zijn bepaalde plekken in de bestrating aan groot onderhoud toe. Delen van de rijweg en parkeervakken moeten opnieuw bestraat worden. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Door een gewijzigde planning worden de werkzaamheden later uitgevoerd.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 21 januari 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 25 januari 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omleiding

Als gevolg van de werkzaamheden is gedurende één week de route via de Cesar Franckstraat en/of Mozartstraat afgesloten. Tijdens die week kunt u omrijden via de Cesar Franckbrug in de richting van de Vijf Meilaan. Aangezien dit een fietsbrug is, mag alleen autoverkeer hier gebruik van maken en vrachtverkeer niet. Maakt u in de hierboven genoemde periode gebruik van vrachtverkeer, reageer dan uiterlijk maandag 17 december via r.van.der.scheer@leiden.nl.

Na 25 januari komt er een omleiding zonder gebruik van het bruggetje naar de Vijf Meilaan.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer