Cesar Franck - onderhoud bestrating

In de brief van 15 mei 2019 werd u geïnformeerd over het geplande onderhoud in de César Franckstraat. Hiermee bevestigen wij dat de werkzaamheden doorgaan.

Werkzaamheden

Zoals vermeld in de vorige brief worden delen van de rijweg en de stoep opnieuw bestraat. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 3 juni en duren naar verwachting tot en met vrijdag 21 juni. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden langer duren dan gepland.

Bereikbaarheid

Uw woning blijft bereikbaar. Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Wel kan het zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer