Ceramstraat - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Ceramstraat.

Werkzaamheden rijweg en trottoir

De rijweg en het trottoir van de Ceramstraat zijn aan onderhoud toe en moeten herbestraat worden. Dit wordt gedaan met bestaande stenen en tegels. Kapotte stenen en tegels worden vervangen.

Uitvoering van 20 mei tot en met 7 juni

De werkzaamheden starten op maandag 20 mei 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 7 juni 2019. Als gevolg van slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Woningen en panden blijven gewoon bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Omgeving

Wij willen u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer