Centrumroute - tracédeel Langegracht (2020-367)

Via deze brief informeren wij u graag over de stand van zaken van het project Centrumroute tracédeel Langegracht en Oude Herengracht.

Waarom een Centrumroute?

De herinrichting van de Langegracht is onderdeel van de Centrumroute. Deze route loopt van station Leiden Lammenschans tot station Leiden Centraal en wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen).
Daarnaast wordt de route van gevel tot gevel heringericht om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Hierbij wordt de straat verder vergroend door bomen toe te voegen en de middenberm te verbreden met beplanting onder de bomen. De herinrichting draagt bij aan de ambitie van het college om te vergroenen en het gebruik van openbaar vervoer in de stad te stimuleren.

Langegracht & Oude Herengracht

De volgende fase van de Centrumroute betreft de herinrichting van de Langegracht waarbij ook de Oude Herengracht word meegenomen. In opdracht van de gemeente Leiden gaat KWS Infra bv Rotterdam-Zwijndrecht samen met de gemeente het ontwerp nader uitwerken. Zodat in het eerste kwartaal van 2021 kan worden gestart met de werkzaamheden. In totaal zullen de uitvoerende werkzaamheden ongeveer een jaar in beslag nemen. Aangezien het riool van de Langegracht ook toekomstbestendig moet worden gemaakt om neerslag pieken beter op te vangen, zullen deze werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

Voorbereidende werkzaamheden

Om in 2021 te kunnen starten, is het noodzakelijk om nog een aantal aanvullende onderzoeken, metingen en werkzaamheden op de Langegracht en Oude Herengracht uit te voeren. We proberen hinder en overlast te minimaliseren tijdens deze werkzaamheden.
Daarnaast zullen wij ook een aantal bewoners persoonlijk benaderen om te controleren dat in de nieuwe inrichting de stoephoogte en dorpelhoogtes van de voordeur goed zijn doorgevoerd. In de periode van 12 tot en met 30 oktober zal Omgevingsmanager Govert van Hooff van aannemer KWS bij een aantal van u langskomen om de huishoudens met kritische waterafvoerlocaties persoonlijk te spreken. In die gevallen belt hij bij u aan.

Uitvoeringsfase

Mochten de voorbereidende werkzaamheden voorspoedig verlopen, dan kan er in het eerste kwartaal van 2021 worden gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en naar verwachting een jaar in beslag nemen. U kunt hier mogelijk hinder ervaren; de werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden bij u in de buurt. Wij zullen u tijdig informeren over de situatie.  

Vragenlijst

We kunnen tijdens de uitvoering niet alle hinder voor u wegnemen, maar we kunnen wel ons best doen om zo veel mogelijk rekening te houden met specifieke omstandigheden die voor u, uw woning of onderneming van toepassing zijn. Om deze informatie te verzamelen, is er een vragenlijst opgesteld en bieden we u de mogelijkheid om deze informatie met ons te delen.

Deze vragenlijst is als bijlage aan de brief toegevoegd. Gelieve hier duidelijk uw contactgegevens op te vermelden, zodat we indien wenselijk een terugkoppeling kunnen geven. Het ingevulde formulier kunt u aan ons retourneren in de hiervoor geplaatste brievenbus bij Dirk van den Broek (adres: Langegracht 3) of digitaal via een e-mail naar gvhooff@avecodebondt.nl.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Govert van Hooff, omgevingsmanager KWS, via e-mail gvhooff@avecodebondt.nl of telefoonnummer 06-29026652.

Voordat de uitvoerende werkzaamheden daadwerkelijk starten, zal er nog een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarbij onder andere de fasering van de werkzaamheden wordt toegelicht en vragen aan de aannemer gesteld kunnen worden. Zodra de werkzaamheden daadwerkelijk starten, houden wij u regelmatig op de hoogte van het laatste nieuws via een digitale nieuwsbrief via e-mail, website, en/of een app. Mocht u zich hier alvast voor willen aanmelden, dan kunt u uw contactgegevens doorgeven aan Govert van Hooff en of Marjolein Miedema, omgevingsmanager gemeente Leiden.

Hopelijk hebben wij u hiermee alvast voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg  
Projectleider gemeente Leiden

Martijn van Eendenburg
Projectleider KWS Infra bv Rotterdam - Zwijndrecht