Centrumroute-Hooigracht - opname panden (2019-353)

Vanaf januari 2020 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Centrumroute, tracédeel Hooigracht. Er wordt gewerkt aan de Pelikaanstraat vanaf de kruising met de Oude Vest, de Hooigracht, het stuk Hogewoerd richting de Breestraat en de Sint Jorissteeg tot en met de kruising met het Levendaal. U bent al eerder door de aannemer Van Gelder geïnformeerd over het werk, de planning en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Start werkzaamheden

Om efficiënt te werken en overlast zo veel mogelijk te beperken, voeren wij het werk in fasen uit.
Fase 1:   De Pelikaanstraat tussen de Oude Vest en de Hooigracht tussen januari en april 2020.
Fase 2:   De Hooigracht tussen de Pelikaanstraat en de st. Jorissteeg tussen april en oktober 2020.
Fase 3:   De St. Jorissteeg tussen de Hooigracht en het Levendaal tussen oktober en december 2020.

Bouwkundige vooropname

Het bedrijf BBCI/Frijwijk is door de gemeente gevraagd om zogenoemde vooropnames van panden te maken voordat de werkzaamheden starten. Dit betekent dat het bedrijf een inspectie doet van de staat van uw woning. Dit voor als er onverhoopt schade ontstaat tijdens de werkzaamheden. Binnenkort ontvangt u een brief van BBCI/Frijwijk waarin zij verdere uitleg geven.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg,

projectmanager Centrumroute tracédeel Hooigracht